BKZ Starterswoning

(vanaf 2022)

Doel: Lange wachttijden voor sociale huurwoningen, hoge huren in de vrije sector en hoge koopsommen maken het voor Zaanse starters vaak lastig aan een woning te komen. BKZ – Betaalbare Koopwoningen Zaanstad – heeft in 2019 het model BKZ Starterswoning ontwikkeld. BKZ biedt een oplossing voor starters in de Zaanstreek met een laag middeninkomen door het aanbieden van sociale koopwoningen tegen een betaalbare maandlast.

Doelgroep: Koper(s) mogen niet eerder een koopwoning hebben gehad. Bij aankoop ligt het inkomen in de doelgroep zoals bepaald in de Doelgroepenverordening Zaanstad 2019. Koper(s) hebben niet meer vermogen dan is toegestaan zoals bepaald in de Doelgroepenverordening Zaanstad 2019. Koper(s) hebben bij loting voorrang als koper(s) minimaal twee jaar in Zaanstad wonen of in de afgelopen 15 jaar 8 jaar aansluitend in geschreven hebben gestaan in Zaanstad. Koper(s) hebben bij loting voorrang bij het achterlaten van een sociale huurwoning in Zaanstad.

Vorm: BKZ Starterswoning is een maatschappelijk erfpachtmodel. De grond onder de woning wordt eigendom van BKZ. Bewoners krijgen een deel van de erfpachtcanon kwijtgescholden, de hoogte is afhankelijk van hun inkomen. Daarnaast koopt de bewoner 65% van het erfpachtrecht (de stenen). Dat komt dan neer op een bedrag waarvoor een hypotheek vaak wel haalbaar is. BKZ koopt de resterende 35% van de stenen.

De eerste BKZ Starterswoningen zijn in 2022 de verkoop ingegaan. In overleg met ontwikkelaars wordt de inzet van de starterswoning uitgewerkt voor meerdere projecten op verschillende locaties in Zaanstad.

Handige links en documentatie

Open

Rekenvoorbeeld BKZ Starterswoning

Model BKZ starterswoning – Hoe werkt het?

Doorverkoop BKZ starterswoning – Hoe werkt het?