Over BKZ

In 2005 is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad BV (BKZ) in het leven geroepen om de verkoop van sociale koopwoningen in Zaanstad te bevorderen.

Daarnaast ondersteunt BKZ andere volkshuisvestelijke beleidsdoelstellingen die de markt niet oppakt. De belangrijkste producten bestaan uit de ontwikkelde financiële modellen om woningen bereikbaar te maken voor de bestemde doelgroep.

BKZ kent meerdere modellen voor betaalbare koopwoningen in Zaanstad. BKZ Traditioneel (2005-2012), BKZ Erfpacht (vanaf 2010) en BKZ Instap (vanaf 2012).

Bij deze succesvolle modellen was het de intentie dat mensen de mogelijkheid krijgen om in de woning te groeien en deze op den duur in vol eigendom hebben. Hierdoor neemt de portefeuille van BKZ gaandeweg af. In de huidige markt worden de woningen vaak in vol eigendom doorverkocht aan mensen buiten de oorspronkelijke doelgroep.

Om weer nieuwe mensen te kunnen helpen met een betaalbare koopwoning heeft BKZ het model BKZ Starterswoning (vanaf 2022). BKZ Starterswoning kent extra maatregelen om de woningen daadwerkelijk te bestemmen voor huishoudens met een specifiek vastgesteld middeninkomen. Door negatieve financiële prikkels is dit model niet aantrekkelijk voor mensen met een hoger of lager inkomen. Ook gelden extra regels om speculatie bij doorverkoop tegen te gaan.

Sinds de oprichting in 2005 hebben honderden mensen dankzij BKZ een nieuwbouwwoning kunnen kopen die ze anders niet hadden kunnen financieren.