Organisatie

Directie

Nel Hazendonk

BKZ een andere kijk op maatschappelijke problemen rond huisvesting

“Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) heeft zich de afgelopen jaren bewezen als krachtige partner voor de gemeente Zaanstad op het gebied van doelgroepen huisvesting. Daarbij is BKZ altijd met zijn tijd meegegaan. Met een andere kijk op de problematiek zocht en vond BKZ oplossingen voor maatschappelijke problemen rond huisvesting.
Ook de komende jaren liggen er opgaven waaraan BKZ een bijdrage kan leveren. Graag wil ik daarbij als directeur een stimulerende, verbindende en initiërende rol spelen. Signaleren van de marktbehoeften van de gemeente Zaanstad is daarbij het uitgangspunt, waarna BKZ in samenwerking met andere partijen geïntegreerde oplossingen kan ontwikkelen die draagvlak vinden bij de doelgroep.”

Nel Hazendonk studeerde economie aan de HEAO en de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde een Executive MBA aan Nyenrode. Zij begon haar vastgoed carrière al tijdens haar studie in het familiebedrijf van haar ouders: een recreatiebedrijf in Vinkeveen waarbij sprake was van exploitatie en verkoop van recreatief vastgoed.
Toch koos zij er bewust voor om na haar studie eerst ervaring op te doen in andere branches, onder andere als zelfstandig ondernemer in de persoonlijke dienstverlening. Vanaf 1995 kiest zij definitief voor het vastgoed door te gaan werken als zelfstandig makelaar en daarna als projectadviseur bij de gemeente Amsterdam.
De resultaatgerichte ambitie van Nel, haar ondernemerschap en interesse in mensen en maatschappij hebben daarna geleid tot diverse directie- en managementfuncties bij de gemeente Zaanstad gerelateerd aan stedelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling.

Aanstellingstermijn: 2011- heden

Raad van commissarissen

De RvC adviseert en controleert de Holding BKZ. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies en fungeren als klankbord voor de directeur.

Arnold Pureveen

Voorzitter RvC

“De kracht van BKZ is de maatschappelijke verankering en de kleine, zeer enthousiaste organisatie: ‘niet praten, maar handen uit de mouwen’ is hierbij het credo. Die combinatie maakt koopwoningen beschikbaar voor mensen met een beperkt budget. BKZ is de juiste partner voor volkshuisvestelijke problemen in Zaanstad. De tijden van subsidie zijn voorbij en dat moet je ook niet willen. Met een BKZ-constructie kun je bijdragen aan het oplossen van dit probleem op de woningmarkt.”

Zittingstermijn:
2015- heden

Overige functies:

 • Lid Raad van Bestuur Woonzorg Nederland, CFO
 • Lecturer en Freelance docent bij Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Nyenrode Business University.
 • Lid fiscale arbitragecommissie Belastingdienst
 • Lid Raad voor de Jaarverslaggeving NBA

Michiel Olland

Lid RvC

“Het financieringsmodel van BKZ stelt starters of mensen met een (vooralsnog) kleiner budget in staat om een woning te kopen. Met dit initiatief krijgt een grote en aantrekkelijke doelgroep de kans zich te vestigen in Zaanstad. BKZ zorgt niet alleen voor het beheer en het risicomanagement van deze producten, maar gaat ook de uitdaging aan om nieuwe en aanvullende initiatieven te ontwikkelen en te implementeren. Naast de toezichthoudende rol vervult de RvC ook een adviserende rol bij die innovatieve concepten.”

Zittingstermijn:
2018 – heden

Overige functies:

 • Directeur Brack Capital Real Estate Investments NV (BCRE), Amsterdam
 • Directeur Investment Management Collegiate Group, Engeland, Oxford
 • Senior Advisor Exporo AG, Hamburg, Duitsland
 • Directeur/eigenaar MO Real Estate BV
 • Niet-uitvoerend bestuurder GRI American European LLC en GRI USA Inc.

Marie-Christine Schoordijk

Lid RvC

“Het is goed dat de gemeente Zaanstad BKZ inzet voor de volkshuisvestelijke opgave. De inzet is gericht op kopers met lagere inkomens. Daarnaast heeft BKZ laten zien dat ze kan meebewegen met actuele behoeften. In de crisis hebben ze de bouw aan de gang gehouden, nu zoeken ze oplossingen voor funderingsproblematiek. Bij BKZ is de klankbordfunctie van de RvC erg belangrijk. Dat doe ik graag, zowel vanuit mijn juridische achtergrond als mijn ervaring bij een organisatie met een gemeente als actieve aandeelhouder.”

Zittingstermijn:
2019 – heden

Overige functies:

 • Concernsecretaris GVB Amsterdam
 • Commissaris Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland
 • Bestuurslid Stichting Hart voor het Vondelpark

Organogram organisatie

Jaarrapportages

Open