Aanbod

Gemeente Zaanstad heeft een pakket aan maatregelen voor betaalbare koopwoningen geïntroduceerd. Een van deze maatregelen is het BKZ Startersmodel. De komende periode worden deze woningen in diverse bestemmingsplannen opgenomen, bijvoorbeeld bij de projecten Oostzijderpark en Zaankwartier in Wormerveer. In 2022 zijn de eerste BKZ Starterswoningen in de verkoop gegaan, houdt de website in de gaten voor nieuwe projecten en ontwikkelingen. De inkomens waaraan de woningen worden toegewezen worden jaarlijks bepaald op grond van de Verordening doelgroepen sociale koopwoningen Zaanstad 2019.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de projectontwikkelaar en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Projectinformatie

Oostzijderpark

Kosten BKZ starterswoning in Oostzijderpark vanaf € 88.725 en een maandelijkse inkomensafhankelijke canon.

Begin september 2022 zijn er 10 BKZ woningen in de verkoop gegaan in het project Oostzijderpark (OZP). Het betreft woningen voor de inkomensdoelgroep met een inkomen tussen de € 33.400 – € 36.499. Inschrijvers voor een BKZ Starterswoning dienen starter op de koopwoningmarkt te zijn. Bij veel inschrijvingen hebben ingezetenen van Zaanstad die een sociale huurwoning achter laten voorrang en vervolgens ingezetenen van Zaanstad. Voor informatie over het project Oostzijderpark, de woningen en prijzen bezoek de website en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Momenteel zijn de inschrijvingen voor de BKZ woningen op het Oostzijderpark gesloten.

Handige links en documentatie

Open
Oostzijderpark Logo
timpaan. logo

Zaankwartier

Bron: Zaankwartier.nl Het rode blok laat zien waar de BKZ-woningen komen

Circa 65 BKZ Starterswoningen

Zaankwartier biedt betaalbare koopwoningen voor starters en senioren die nu vaak nog misgrijpen op de Zaanse woningmarkt. Slim ingedeelde nieuwbouwappartementen vanaf 50 m2 tot ruim 60 m2 met fantastische uitzichten over de Zaan en met de supermarkt om de hoek.

Wonen

Wonen in Zaankwartier betekent wonen in een wijk die staat voor hergebruik van industrieel erfgoed. Het is de perfecte combinatie van bestaand en nieuw, van historisch en modern. Een mooie mix van betaalbare huur- en koopwoningen en industriële lofts. Voor iedereen bereikbaar.

Duurzaam

Zaankwartier houdt ook rekening met de omgeving. Zo wordt er duurzaam gebouwd en is er veel aandacht voor biodiversiteit, door de aanleg van groenstructuren die een grote aantrekkingskracht hebben op vogels en vlinders. En voor huismussen, spreeuwen en gierzwaluwen worden speciale voorzieningen geplaatst. Ook krijgt een deel van de daken en gevels een duurzame functie, zoals zonnepanelen op de daken en groene daken en gevels. Naast het vele groen krijgen fietsers, kinderen en wandelaars alle ruimte in het autoluwe hart van Zaankwartier. Parkeren kan in de twee centrale parkeervoorzieningen. Hierin komen ook voorzieningen voor deelmobiliteit, zoals deelauto’s.

Voorzieningen

Ook op het gebied van voorzieningen heeft Zaankwartier veel te bieden. Van dagelijkse boodschappen tot gezellige horeca: aan alles is gedacht. En last but not least, voldoet deze nieuwe wijk aan de huidige woonwensen. Zo is er veel aandacht voor mobiliteit van bewoners en wordt er nagedacht over de levensloopbestendigheid van het Zaankwartier, zodat bewoners kunnen blijven genieten van hun woning, ook als hun omstandigheden veranderen.

Meer weten over de BKZ Starterswoningen in Zaankwartier?  Bezoek de website en meld je aan voor de nieuwsbrief van de projectontwikkelaar.

Zaan Kwartier Logo