Partners

Vaste leveranciers en samenwerkingspartners

BKZ heeft ondersteuning van diverse flex-medewerkers. Daarnaast heeft BKZ langlopende relaties met bijvoorbeeld makelaars, accountants, juridisch adviseurs en communicatieadviseurs. Hierdoor kan de organisatie rekenen op veel bredere kennis dan alleen in het team aanwezig is. De langdurige samenwerking is een belangrijke pijler van ons bedrijfscontinuïteitsplan en betrouwbare en stabiele dienstverlening.

De complexiteit van de modellen vereist dat BKZ de ontwikkelingen op de financieringsmarkt structureel blijft volgen. De prijzen van de tranches hangen immers samen met de marktwaarde van de woningen en dat is relevant voor een sluitende businesscase. BKZ overlegt hiervoor met ontwikkelaars, makelaars, banken en andere organisaties.