BKZ Starterswoning

Jouw eerste stap op de woonladder.

Lange wachttijden voor sociale huurwoningen, hoge huren in de vrije sector en hoge koopsommen maken het voor Zaanse starters vaak lastig aan een woning te komen. BKZ – Betaalbare Koopwoningen Zaanstad – heeft in 2019 het model BKZ Starterswoning ontwikkeld. BKZ biedt een oplossing voor starters in de Zaanstreek met een laag middeninkomen door het aanbieden van sociale koopwoningen tegen een betaalbare maandlast.

BKZ Starterswoning is een maatschappelijk erfpachtmodel. De grond onder de woning wordt eigendom van BKZ. Bewoners krijgen een deel van de erfpachtcanon kwijtgescholden, de hoogte is afhankelijk van hun inkomen. Daarnaast koopt de bewoner 65% van het erfpachtrecht (de stenen). Dat komt dan neer op een bedrag waarvoor een hypotheek vaak wel haalbaar is. BKZ koopt de resterende 35% van de stenen.

Om voor een BKZ-woning in aanmerking te komen moeten kopers aan een aantal vooraf vastgestelde voorwaarden voldoen. De woningen worden toegewezen met voorrang aan een vooraf aangewezen doelgroep. Bij verkoop van de woningen van dit model ligt de focus op het beschikbaar houden van de woningen voor deze specifieke doelgroep.

Handige links en documentatie

Open

Tool Proefberekening

(voor geïnteresseerden in loondienst)*

*Deze tool/ dit hulpmiddel is bedoeld voor geïnteresseerde in een BKZ Starterswoning in loondienst. Voor inkomstenbelastingondernemers (bijv. ZZP’ers) adviseren wij om, samen met uw boekhouder, een realistische inschatting te maken van uw bruto jaarinkomen.

Hoe de canonkwijtschelding werkt, zie je in de afbeelding hiernaast.

Iedereen betaalt dezelfde koopsom en dient dus voor hetzelfde hypotheekbedrag een financiering af te sluiten, maar afhankelijk van je inkomen heb je meer of minder kwijtschelding van de canon.

Het betaalde bedrag aan canon is op basis van de huidige wet- en regelgeving aftrekbaar.

Model BKZ starterswoning – Hoe werkt het?

Doorverkoop BKZ starterswoning – Hoe werkt het?