BKZ Erfpacht (vanaf 2010)

Doel:  Geïnteresseerden een kans bieden om zich te vestigen in een woning in Zaanstad tegen betaalbare maandlasten en in 10 jaar te groeien naar een redelijke woonlast. Projectontwikkelaars de mogelijkheid bieden woningen te verkopen aan een doelgroep die anders de financiering niet rond had kunnen krijgen.

Doelgroep: Per project kan er een specifieke doelgroep worden benoemd.

Vorm: De koper financiert de volledige koopsom voor het erfpachtrecht van de woning en heeft de eerste tien jaar vrijstelling van de erfpachtcanon. In jaar 11 gaat de bewoner een canon betalen of kan de erfpacht worden afgekocht.

Vanaf de start in 2010 zijn er 184 woningen in dit model verkocht.

Handige links en documentatie

Open

Video Model BKZ Erfpacht

Rekenvoorbeeld BKZ Erfpacht