FAQ Erfpacht

/ /

In deze categorie vindt u alle algemene informatie over het model BKZ Erfpacht.

/ /

Wanneer u geïnteresseerd bent in een BKZ-woning dan kunt u op de website zien in welke projecten BKZ-woningen zijn verkocht. U kunt via uw makelaar opvragen welke van deze woningen te koop staan.

 

 

/ /

Ja.

/ /

• Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Holding BV (BKZ) is een bv waarvan de gemeente Zaanstad 100% aandeelhouder is.

• Het doel is betaalbare huisvesting mogelijk maken voor specifieke doelgroepen.

• BKZ doet dit door woningen uit te geven in diverse erfpachtmodellen.

• Het nieuwe BKZ Starterswoning model wordt in erfpacht uitgegeven door Starterswoningen Zaanstad BV, dit is een dochter bv van BKZ. In deze FAQ wordt wanneer wij BKZ vermelden ook deze dochter bedoeld.

/ /

De gemeente Zaanstad vindt dat iedereen in de gemeente Zaanstad moet kunnen wonen. Omdat het met een lager inkomen vrijwel onmogelijk is een eigen woning te kopen, heeft de gemeente Zaanstad gezocht naar een financiële regeling die dit voor een grote groep wel mogelijk maakt. Door de marktontwikkelingen komen lagere inkomens  momenteel niet aanbod voor de erfpachtvariant omdat de prijzen heel hoog zijn. Ook als de erfpacht niet afgekocht wordt, moet er door de bewoners een hoge canon betaald worden.

/ /

Nee

/ /

Er worden BKZ-woningen in de doorverkoop aangeboden door de huidige eigenaar of BKZ. Het Erfpachtmodel wordt niet meer in nieuwbouw uitgegeven. Voor particuliere doorverkoop verwijzen wij u naar verkoopsites als Funda.

 

 

/ /

In deze categorie vindt u alle informatie voor bewoners van het model BKZ Erfpacht.

/ /

De canon staat vast.

/ /

In deze categorie vindt u alle informatie met betrekking tot financiën BKZ Erfpacht.

/ /

U koopt een huis en betaalt daarvoor bij de aankoop een vergoeding voor de koopsom. Tevens gaat u een canon betalen. De hoogte van de canon staat omschreven in uw akte.

 

/ /

Ja, deze is aftrekbaar voor de heffing inkomstenbelasting

/ /

Zoals gebruikelijk sluit u een hypotheek af bij een bank of een andere hypotheekverstrekker om uw huis te betalen. Hoeveel u kunt lenen, hangt af van uw inkomen.

/ /

In een dergelijk geval zal u zelf moeten bepalen of u de woonlasten van de woning kunt opbrengen en of u in de woning kunt blijven wonen.

/ /

De eigenaar heeft het volledige genot van de woning en betaalt alle lasten zoals o.a. de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren en de gemeentelijke belastingen. Daarnaast is de eigenaar ook volledig verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning.

/ /

In deze categorie vindt u alle informatie met betrekking tot de regeling BKZ Erfpacht.

/ /

Er is gekozen voor erfpacht, zodat de koper niet de grond onder de woning hoeft te betalen en de koopprijs lager kan blijven. Op die manier worden de woningen voor lagere inkomens bereikbaar.

 

/ /

U kunt de erfpachtcanon op twee manieren betalen; u betaalt het gehele jaarbedrag ineens door dit over te maken naar BKZ of u machtigt BKZ om dit in gelijke maandelijkse termijnen af te schrijven

/ /

Dan is het de verwachting dat de waarde van het erfpachtrecht zal dalen.

/ /

Ja, een bewoner mag de woning veranderen of verbouwen. Bij ingrijpende verbouwingen dient u goedkeuring te hebben van BKZ.

/ /

Bij aankoop van de woning koopt u al 100% van het erfpachtrecht. De grond is eigendom van BKZ.

/ /

Vanaf jaar 11 na de eerste oorspronkelijke uitgifte van uw woning kunt u uw erfpacht eeuwigdurend afkopen en kunt u het bloot eigendom verkrijgen. Daarna is de woning geen BKZ-woning meer.

 

/ /

Uw huis staat op erfpacht. Strikt juridisch gesproken krijgt u het genot van het huis. Dit is geen bijzondere situatie, er zijn in Zaanstad meer woningen die op erfpachtgrond staan.

/ /

In deze categorie vindt u informatie over termen gerelateerd aan BKZ Erfpacht.

/ /

Erfpacht is het recht om grond van een ander te mogen gebruiken.

/ /

Er zijn twee scenario’s:

  1. U koopt de woning in het model. Dat betekent u koopt 100% van de opstal van de huidige bewoner en de grond blijft eigendom van BKZ.

2. U koopt de woning in vol eigendom van de huidige bewoner. De woning gaat dan uit het erfpachtmodel en opstal en grond zijn dan voor 100% in uw bezit.

 

/ /

Dan is het de verwachting dat de waarde van het erfpachtrecht gelijk blijft.

/ /

Erfpachtcanon is de vergoeding die wordt betaald voor het mogen gebruiken van de grond van een ander.

/ /

De prijs die u betaalt voor uw woning. Dit is een percentage van de erfpachtwaarde.

/ /

De term marktwaarde wordt voor verschillende begrippen gebruikt. Zo is er sprake van een marktwaarde wanneer de woning in vol eigendom is verkregen, maar ook een marktwaarde van de erfpacht. Deze laatste is van toepassing op de BKZ woningen.  Bij verkoop van de woning bepaalt de markt de waarde van het erfpachtrecht.

Nog steeds vragen?  Neem gerust contact met ons op!

Wil je op de hoogte gehouden worden van de producten en nieuwe projecten, schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.

Disclaimer:

BKZ Starterswoning sluit aan bij ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat details in voorwaarden en inkomensgrenzen kunnen wijzigen. Voor de actuele voorwaarden en cijfers check altijd www.betaalbarekoopwoningen.nl.

Er worden geen nieuwe woningen in het model BKZ Erfpacht meer uitgegeven.