Alleen de arbeidsvoorwaarden die onder het belastbare inkomen vallen worden meegewogen. De bijtelling van een auto van de werkgever wordt bijvoorbeeld meegeteld in het inkomen.