Alleen de arbeidsvoorwaarden die onder het belastbare inkomen vallen worden meegewogen. Een auto van de werkgever en/of bonus worden bijvoorbeeld meegeteld in het inkomen. Een uitkering van een pensioen of koopsompolis worden ook tot het inkomen geteld.