Om in aanmerking te komen voor een BKZ Starterswoning, mag uw inkomen niet lager of hoger zijn dan de gestelde inkomensgrenzen, dit betreft het inkomen van alle bewoners bij elkaar. De gestelde inkomensgrenzen zijn afhankelijk van het type woning en project.*

Daarnaast mag u een beperkt vermogen hebben. Dit wordt per project bepaald.*

De inkomens- en vermogensgrenzen kunnen verschillen per project, dan wel bij een doorverkoop. De aanpassing wordt met name bepaald door de marktontwikkelingen en de indexering van de doelgroep inkomens.

Op onze site staan de meest recente inkomens- en vermogensgrenzen voor nieuwe projecten.

Bij een doorverkoop wordt er aan verkoper en koper een geüpdate woningspecificatieblad gezonden.
Daarnaast moet u starter zijn op de woningmarkt, hetgeen inhoudt dat u en uw eventuele partner nog niet eerder een eigen woning mogen hebben gehad. Indien er meer gegadigden zijn dan woningen krijgen ingezetenen van de gemeente Zaanstad of voormalige ingezetenen van Zaanstad die de laatste 15 jaar, 8 jaar aansluitend in Zaanstad hebben gewoond voorrang. Als u bovendien een sociale huurwoning in de gemeente Zaanstad achterlaat, krijgt u prioriteit bij een loting.