Het inkomen van een partner, kind > 27 jaar of ouder gaat meetellen voor de inkomenstoets wanneer ze op 1 juli woonachtig zijn in de woning.

Wanneer er tussen 1 juli en 31 december nog iets wijzigt, kan bewoner een verzoek tot herberekening van de canon voor het volgende jaar indienen. Er gelden dan wel administratiekosten ad € 278,- (prijspeil canonberekening 2023).

De canon wordt per 31 december definitief voor het komende jaar. Gedurende het jaar wordt de canon niet herzien.

Let wel: Bovenstaande is geldig voor de canonbepaling. Voor het bepalen of er tranches opgelegd dienen te worden telt het inkomen van partner mee, maar blijft het inkomen van kind of ouder buiten beschouwing.