Het deel van de erfpachtwaarde van de woning dat geen eigendom is van de bewoner(s), wordt onderverdeeld in meerdere deeltranches. In dit voorbeeld bedraagt het deel van de erfpachtwaarde van de woning dat geen eigendom is van de bewoners € 120.000,- (= 40%). Dit deel is onderverdeeld in tranches die eventueel in een later stadium geheel dan wel gedeeltelijk kunnen of moeten worden aangekocht. In uw koopovereenkomst en de akte van levering zijn de specifieke details die op uw woning van toepassing zijn, vermeld.

 

Voorbeeld:

Erfpachtwaarde van de woning:      € 300.000,-    (= 100%)

Eigendom van de bewoners:            € 180.000,-    (= 60%)