Het inkomen vóór aftrek van belastingen en premies, winst uit onderneming vóór aftrek van de ondernemersaftrek en vóór de MKB vrijstelling, inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen, exclusief de gebruikte pensioenreservering tot de jaarlijks vastgestelde pensioenruimte welke aftrekbaar is voor de belastingdienst. Incidentele ontvangsten als transitievergoeding ter hoogte van het wettelijk toegestane bedrag, overwerk, onregelmatigheidstoeslag en gratificaties worden niet mee gerekend, behalve als dit binnen een termijn van vijf jaar, drie keer is/wordt ontvangen. Het derde moment wordt deze ontvangst toegekend aan het inkomen. Gerekend wordt dan met een gemiddelde over deze drie jaar, met een maximum van de hoogte van het laatste jaar.