Het totale bedrag dat de erfpachter en zijn/haar partner/medebewoner, voor zover van toepassing verwierven als inkomen. Aan de hand van deze gegevens wordt de door u te betalen erfpachtcanon bepaald.