Wanneer het gezinsinkomen is bepaald, vindt indeling plaats in een inkomenscategorie. De inkomenscategorieën die betrekking hebben op uw woning, kunt u terugvinden in de overeenkomsten/aktes die met u gesloten zijn