Als u gaat samenwonen of wanneer er iemand anders op uw adres wordt ingeschreven dan dient u dit door te geven aan BKZ en dient uw partner zich in te schrijven bij de gemeente. Het inkomen en vermogen van deze persoon zal na een periode van 6 maanden meetellen voor de bepaling van de kwijtschelding op uw erfpachtcanon. Indien er sprake is van een partner voor 1 juli van het toetsjaar van de canon, dan telt het inkomen van de partner vanaf 1 januari van het volgende canonjaar mee. Verlaat uw partner de woning na 1 juli van het toetsjaar van de canon dan dient u een verzoek in te dienen voor een hertoetsing voor het volgende canonjaar. Aan een hertoetsing zijn kosten verbonden. Een canon wordt gedurende het kalenderjaar niet herzien.