Bij aankoop wordt gekeken naar uw vermogen op het moment van inschrijving.
Na aankoop wordt gekeken naar het bedrag op uw aangifte en aanslag inkomstenbelasting bij de jaarlijkse toetsing en dient u jaarlijks een vermogensverklaring aan te leveren.