Bij aankoop wordt gekeken naar uw inkomen op het moment van inschrijving. Voor de bepaling van de canon vindt de toets plaats op het inkomen van het voorgaande hele kalenderjaar. Indien u de woning in 2024 koopt, vindt de toekenningstoets dus plaats op het verwachte inkomen van 2024. De canon die u in 2024 gaat betalen wordt gebaseerd op het inkomen over 2022. De canon die u gaat betalen in 2025 wordt vervolgens gebaseerd op het inkomen 2023.