Bij aankoop wordt gekeken naar uw inkomen op het moment van inschrijving. Voor de bepaling van de canon vindt de toets plaats op het inkomen van het voorgaande hele kalenderjaar. Indien u de woning in 2022 koopt, vindt de toekenningstoets dus plaats op het verwachte inkomen van 2022. De canon die u in 2022 gaat betalen wordt gebaseerd op het inkomen over 2020. De canon die u gaat betalen in 2023 wordt vervolgens gebaseerd op het inkomen 2021.