Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Dit nummer staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.