• Het model  BKZ Starterswoning is gericht op Zaanse koopstarters met een laag middeninkomen.

• Het gaat om woningen met een BKZ koopsom tussen € 219.000 en € 270.000*, waarvan de koper slechts 65% van de woning hoeft te financieren en een inko mensafhankelijke vergoeding betaalt voor de grond*.