Erfpacht is het recht om grond van een ander te mogen gebruiken.