Een uitgifteprijs is de prijs die een erfpachter (=koper) betaalt aan de erf-verpachter (=BKZ) voor de registratie van een erfpacht op een gebouw of een stuk grond. In het BKZ Starterswoningmodel bedraagt deze uitgifteprijs € 10.000. Bij aankoop van de woning krijgt de koper uitstel van betaling van deze uitgifteprijs. De koper heeft uitstel van betaling zolang de koper tot de doelgroep behoort.