Om de hoogte van de canon te bepalen zullen wij u elk jaar vragen om ons enkele bescheiden toe te sturen. Dat zijn in ieder geval de belastingaangifte en -aanslag over het toetsjaar (voor de canonperiode 2024 is dat 2022). Als u nog nooit belastingaangifte heeft gedaan, volstaat het om een recente loonstrook en een inkomensverklaring (aan te vragen bij de Belastingdienst) aan te leveren. Daarnaast zullen wij u ook vragen om een jaaroverzicht van uw hypotheek aan te leveren en een vermogensverklaring te tekenen.