Bij een doorverkoop komt de waardeontwikkeling van de grond toe aan BKZ. BKZ heeft ook een waarde aandeel in het erfpachtrecht. Onderdeel bij een verkoop van het erfpachtrecht
(de opstal) bij de BKZ Starterswoning is dat de Fair-Value waarde verdeling die bij wet is vastgelegd, wordt gevolgd. Dit houdt in dat er ongeacht of het aandeel van BKZ wordt afgenomen bij een doorverkoop een waardedeling zal plaats vinden van het erfpachtrecht volgens de verdeling: 1,1.
BKZ ontvangt 38,5% (in plaats van de verwachte 35%) van de waardeontwikkeling en de verkoper ontvangt dus 61,5% (in plaats van de verwachte 65%) van de waardeontwikkeling. Dit geldt zowel bij een waardestijging als een waardedaling.