De marktconforme canon kan gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Er wordt jaarlijks een inkomenscheck gedaan, waaruit blijkt of dit van toepassing is. Bij aankoop is er een bijlage bij uw akte genaamde Annex C (woningspecificatieblad) waarop te zien is wat de hoogte van de canonkwijtschelding bij diverse inkomens is.