Dan bent u voor 100% eigenaar van de waarde van het erfpachtrecht. U heeft dan alleen nog te maken met BKZ vanwege de erfpacht. BKZ is immers eigenaar van de grond onder de woning.