Dan bent u voor 100% eigenaar van de waarde van de woning. U heeft dan alleen nog te maken met Betaalbare Koopwoningen Zaanstad vanwege de erfpacht. BKZ is immers eigenaar van de grond onder de woning.