Bij aankoop van de woning koopt u al 100% van het erfpachtrecht. De grond is eigendom van BKZ.