Verzamelinkomen is het inkomen uit werk, woning en vermogen na aftrek van de daarvoor toegestane aftrekposten. Bent u ondernemer dan wordt onder verzamelinkomen verstaan de belastbare winst uit onderneming (= verminderd met aftrek ondernemers en MKB-winst vrijstelling), gecombineerd met inkomen uit werk, woning en vermogen (voor zover van toepassing), na aftrek van de daarvoor toegestane aftrekposten. Wanneer uw verzamelinkomen verlaagd is door aftrekposten afkomstig van een vorige of toekomstige woning, zullen wij dat corrigeren alsof u alleen in uw BKZ-woning woont.