In een dergelijk geval zal u zelf moeten bepalen of u de woonlasten van de woning kunt opbrengen en of u in de woning kunt blijven wonen. Een lager inkomen kan betekenen dat u het daaropvolgende jaar een lagere erfpachtcanon betaalt omdat u meer kwijtschelding krijgt. De canon wordt voor het lopende kalender jaar niet aangepast. Ook telt het inkomen van de partner nog mee voor de canonkwijtschelding bepaling voor het volgende kalenderjaar, indien deze in het voorgaande kalenderjaar nog minimaal 6 maanden deel heeft uitgemaakt van het huishouden. Voor een overzicht wordt u verwezen naar de annex C (ook wel woningspecificatieblad genoemd) van de betreffende woning. Wanneer er sprake is van een scheiding dient u een kopie van het echtscheidingsconvenant aan te leveren.