In een dergelijk geval zult u zelf moeten bepalen of u de woonlasten van de woning kunt opbrengen en of u in de woning kunt blijven wonen. Meestal zal het ook betekenen dat het langer duurt voor u een tranche hoeft aan te kopen. Daarnaast kan een lager inkomen betekenen dat u het daaropvolgende jaar een lagere erfpachtcanon betaalt. BKZ zal in deze gevallen geen tranches terugkopen. Indien de ex-bewoner minimaal 6 maanden in het toetsjaar in de woning heeft gewoond dan telt diens inkomen nog mee voor het komende canonjaar.