De grondwaarde staat voor een bewoner vast voor een periode van 25 jaar. Dan wordt de grondwaarde herzien zoals omschreven in de akte. Wanneer de bewoner het erfpachtrecht doorverkoopt, wordt voor de nieuwe koper de de grondwaarde – net als de canon- opnieuw bepaald zoals omschreven in de akte en wederom vastgesteld voor een periode van 25 jaar. Dit geeft zekerheid voor de koper. De grondwaarde wordt echter nooit lager dan de laatst vastgestelde grondwaarde.