De canon staat voor een bewoner vast voor een periode van 25 jaar. Dan wordt de canon herzien zoals omschreven in de akte. Wanneer de bewoner het erfpachtrecht doorverkoopt, wordt voor de nieuwe koper de canon – net als de grondwaarde opnieuw bepaald zoals omschreven in de akte en wederom vastgesteld voor een periode van 25 jaar. Dit geeft zekerheid voor de koper. De canon wordt echter nooit lager dan bij de 1e uitgifte.