Elk jaar vindt de inkomenstoets plaats. U ontvangt hierover halverwege juni van het jaar van BKZ bericht. In de begeleidende brief bij de inkomenstoets wordt duidelijk aangegeven wanneer u uw gegevens uiterlijk moet aanleveren. Wanneer u de inkomensgegevens te laat aanlevert, zal BKZ aan u, per overtreding, extra kosten in rekening brengen.