Naast het bepalen van de te betalen erfpachtcanon, worden uw gezinsinkomensgegevens gebruikt om te bepalen of u (een deel van de) tranches moet aankopen. In uw akte is omschreven in welke inkomenscategorie in ieder geval tranches worden opgelegd. Er kunnen ook (delen van) tranches opgelegd worden wanneer er sprake is van objectieve financieringscapaciteit. U heeft een objectieve financieringscapaciteit als uw vermogen boven de belastingvrije grenzen valt (in toetsjaar 2022 is dat 50.000 euro wanneer u alleenstaand bent en 100.000 euro wanneer u samenwoont). In het BKZ-model Traditioneel is hiervan ook sprake als uw inkomen in elk geval 10% boven de bovengrens ligt van de inkomenscategorie waar u anders 3 jaar in moet vallen om een trancheoplegging te krijgen. Als één van deze zaken het geval is, kan BKZ (een deel van de) tranches opleggen.