Tien jaar na uitgifte wordt getoetst of het inkomen en vermogen de afname van het 35% aandeel van BKZ toelaat. Alleen als uw inkomen of vermogen hoog genoeg is, leggen we de tranche op. Ook is het mogelijk om na 10 jaar eigendom het 35% aandeel van BKZ vrijwillig af te nemen. Bij de afname van een tranche worden er door BKZ administratiekosten in rekening gebracht.