Wanneer de erfpacht wordt afgekocht, dient de uitgifteprijs te worden voldaan aan BKZ. Dat is ook het geval wanneer het erfpachtrecht wordt gekocht door een niet-doelgroeper.

De uitgifteprijs dient ook te worden voldaan wanneer het inkomen en/of vermogen van de (zittende) erfpachter toeneemt. Dit is van toepassing als het vermogen en/of inkomen zich zodanig ontwikkelt dat op reguliere wijze een financiering verworven kan worden om een woning te kopen met een koopprijs van tenminste de maximale prijs waarvoor NHG kan worden verkregen.