Uw inkomen is bepalend voor het vaststellen van de kwijtschelding van de jaarlijkse erfpachtcanon welke jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. Daarnaast wordt er na 10 jaar na verkrijging van de woning op basis van het toetsinkomen gekeken of u wellicht het waarde aandeel van BKZ (tranche) moet afnemen.