Uw inkomen is bepalend voor het moment van aankoop van de tranches en voor het vaststellen van de vermindering van de jaarlijkse erfpachtcanon (welke jaarlijks wordt vastgesteld).