Uw inkomen is bepalend voor het moment van aankoop van de tranches en voor het vaststellen van de vermindering van de jaarlijkse erfpachtcanon welke jaarlijks wordt vastgesteld.