Er is gekozen voor erfpacht, zodat de koper niet de grond onder de woning hoeft te betalen en de koopprijs lager kan blijven. Op die manier worden de woningen voor lagere inkomens bereikbaar.