De gemeente Zaanstad vindt dat iedereen in de gemeente Zaanstad moet kunnen wonen. Omdat het met een lager inkomen vrijwel onmogelijk is een eigen woning te kopen, heeft de gemeente Zaanstad gezocht naar een financiële regeling die dit voor een grote groep wel mogelijk maakt. Door de marktontwikkelingen komen lagere inkomens  momenteel niet aanbod voor de erfpachtvariant omdat de prijzen heel hoog zijn. Ook als de erfpacht niet afgekocht wordt, moet er door de bewoners een hoge canon betaald worden.