de waarde in het economisch verkeer van (de eigendom van) de woning met ondergrond waarbij geen rekening wordt gehouden met het bestaan van het recht van
erfpacht en de bijzondere verplichtingen uit de uitgifte-overeenkomst (doch wel met eventueel relevante publiekrechtelijke aspecten, zoals de Verordening).