De waarde in het economisch verkeer van het recht van erfpacht op het Registergoed;