de waarde in het economisch verkeer van (de eigendom van) de Grond, rekening houdende met het bestaan van het recht van erfpacht. De waarde van de Grond wordt gesteld
op een percentage ad vijf en dertig procent (35%) van de waarde van het Registergoed;