het maximale bedrag aan vermogen zoals omschreven bij Vermogenstoets dat wettelijk is toegestaan om een beroep te kunnen doen op de bijstand;