Eventuele aan of in de woning aangebrachte verbeteringen welke uitsluitend door Erfpachter mogen zijn aangebracht met instemming van BKZ. De invloed van deze verbeteringen op de
waarde van het Registergoed wordt vastgesteld op drie vijf/tiende procent (3,5%) van de waarde in het economisch verkeer van het Registergoed indien de verbeteringen een – in aansluiting op de oplevering van de woning door de aannemer – voor eigen rekening geplaatste keuken omvatten; of op twee procent (2%) van de waarde in het economisch verkeer van het Registergoed, indien dat niet het geval is;