Bij een waardebepaling voor de afname van de tranche en bij een doorverkoop wordt aan verbeteringen die in de woning zijn aangebracht standaard een percentage toegekend van 3,5% van de marktwaarde indien de erfpachter voor eigen rekening een keuken heeft geplaatst. Wanneer dit niet het geval is wordt er gerekend met 2% van de marktwaarde. Deze verbeteringenwaarde wordt dan eerst in mindering gebracht op de waarde van de woning, voordat BKZ vervolg berekeningen maakt. Hierdoor is het op deze manier bepaalde bedrag van de verbeteringen 100% voor de erfpachter.