Het canonjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.